De projekt jag varit och är involverade i och de tjänster jag erbjuder är att förmedla konsten med ord. Jag har under åren förstått att jag har en god förmåga att förklara historiska förlopp, filosofiska resonemang och sätta in dessa i en samhällelig kontext. De som lyssnat på mig vittnar om en större förståelse och därmed förmåga att tillgodogöra sig inte minst den nutida konsten.