Management by Art är en ledarskapsutbildning, som inte fokuserar på målstyrning och konflikthantering. Ledorden är istället människa, moral och mening. Utbildningen vänder sig till ledare med erfarenhet. Broschyr i PDF.

Kontakt för ytterligare information om  Managenent by Art!